Zvučne zbirke

 • Neven Kogović, “Letopis jedne izdaje” – 29.11.2017. godine

  1.  Drugarice (N.Kogović) 5:04  2. Gruba igra (N.Kogović) 4:59  3. Da Bog da (N.Kogović) 3:09  4. Ajde momo (N.Kogović) 4:37  5. Zlato (N.Kogović) 5:14  6. Ništa lično (N.Kogović) 3:28  7. Prvih osam (N.Kogović) 3:15   8. Za Dominu (N.Kogović) 5:18  9. Ne se laži (N.Kogović) 4:51 10. Ona koja (N.Kogović) 4:54  11. Plišano june (N.Kogović) 6:33  12. Za kraj (N.Kogović) 2:11

 • Neven Kogović, “Pesme hodalice” – 19.4.2016. godine

  1.  Danza zvezde (N.Kogović) 5:21  2. Pribegarska pesma (N.Kogović) 4:47  3. Šumi (N.Kogović) 6:24  4. Ratni druže (N.Kogović) 4:45  5. Put i način (N.Kogović) 5:59  6. Kogovićev čoček (N.Kogović) 3:32  7. Dobar tek (N.Kogović) 5:21   8. Sjajni prevarant (N.Kogović) 5:07  9. Kogovićeva poskočica (N.Kogović) 2:48 10. Pakao je na zemlji (N.Kogović) 5:49  11. Količina uskrate (N.Kogović) 3:52  12. Shvatanje ljubavi (N.Kogović) 5:09

 • Neven Kogović, “Doviđenja u Beogradu” – 18.4.2015. godine

  1.  Oni i mi (N.Kogović) 9:52  2. Pišek i njegove curke (N.Kogović) 9:50  3. Doviđenja u Beogradu (N.Kogović) 7:46  4. Dobri stari Đuka (N.Kogović) 6:53  5. Sumrak (N.Kogović) 1:52  6. Mutna Marica opoja (N.Kogović) 6:44  7. Natalija (N.Kogović) 7:07   8. Sa kraljicom lično (N.Kogović) 7:16  9. Kogovićevo kolo (N.Kogović) 2:14 10. Naša Romćanko (N.Kogović) 3:45  11. Pismo majci (N.Kogović) 1:50 12. Jednog dana bubi (N.Kogović) 4:35

 • Neven Kogović, “Blagodareći narodu” – 16.4.2014. godine

  1. Kolubarac (Stipanu Filipoviću) 7:58 (N.Kogović) 2.Duhovna druženja  7:47 (N.Kogović) 3. Potajnik 3:51 (N.Kogović) 4.  U ovo gospodarstvo 6:01 (N.Kogović) 5. Kogovićevo guvno 4:38 (N.Kogović) 6. Svitanje 2:38 (N.Kogović) 7. Lili 6:12 (N.Kogović) 8. Duševna rednja 6:28 (N.Kogović) 9. Vinovnik 5:42 (N.Kogović) 10. U tvoje ime 9:08 (N.Kogović) 11. Vozarice 3:40 (N.Kogović) 12. Rade, čavkica, plovka i ja 4:12 (N.Kogović)

 • Neven Kogović, “Venac” – 22.1.2013. godine

  1. Oj Jano Bojano 6:18 (N.Kogović) 2. Vrati se divlja plovko  4:29 (N.Kogović) 3. Tužni glasi 3:48 (N.Kogović) 4.  Tužbaljka poprišta 5:44 (N.Kogović) 5. Suncika 3:01 (N.Kogović) 6. Hvalba 3:41 (N.Kogović) 7. Kamen kuća svetilja 3:17 (N.Kogović) 8. Savremene kćeri čovečije 4:30 (N.Kogović) 9. Slatkobolna čavkice 5:36 (N.Kogović) 10. Mamo 9:35 (N.Kogović) 11. Moja blagovesnice 7:44 (N.Kogović) 12. Gde med i mleko teče 3:40 (N.Kogović)

  (more…)

 • Neven Kogović, “Kogović” – 24.12.2010. godine

  1. Mislio sam da je život 1:29 (Edo Ljubić) 2. Lepo ti je rano uraniti 3:23 3. Udaralo u tamburu đače 1:37 4. Zavičaju mili kraju 3:10 5. Moj živote gorak li si 2:49 6. Klinček stoji pod oblokom 3:59 7. Evo srcu mom radosti 3:12 8. Devojčice ružičice 2:31 9. Od kada mi frula ne zvoni 10. Gde med i mleko teče 1:32 11. Čuvah ovce tri godine 3:38 12. Tena 2:31 13. Moja mati ćilim tka 1:57 14. Moj očka`ma konjička dva 1:53 15. Ne mogu ti ništa osim cveća dati 3:01 (prepev Milan Jankulov) 16. Mesečeva 1:53 (N. Kogović) 17. Kolika je duga zima bila 18. Planinska 1:28 (N. Kogović) 19. Vaske Evgovna 3:34 20. Fala 1:34 (reči Dragutin Domjanić, glazba Vlaho Paljetak) 21. Tužna zvona 2:40 22. Popevke sem slagal 1:28 (reči Dragutin Domjanić, glazba Vlaho Paljetak) 23. Čergo moja, čergice 2:46 24. Pile moje, pače moje malo 5:15 (Đ. Balašević)

  *sve pesme narodne osim gde nije drukčije naznačeno

  (more…)